Polityka prywatności

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy, prowadzony pod  adresem www.cocho.pl (dalej zwany „Witryną”) przez Olgę Idzik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą COCHO CONCEPT OLGA IDZIK, ul. inż. pilota Wigury nr 21, 90-319 Łódź, posiadająca NIP: 6282142799,  REGON: 121474980, zarejestrowaną przez Burmistrza Miasta Trzebinia (dalej zwanym „Sklepem Internetowym”).

 2. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach Sklepu Internetowego oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Olga Idzik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą COCHO CONCEPT OLGA IDZIK, ul. inż. pilota Wigury nr 21, 90-319 Łódź, posiadająca NIP: 6282142799,  REGON: 121474980.

 4. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w formie elektronicznej pod adresem e-mail: dokumenty@cocho.pl w formie pisemnej pod adresem: COCHO CONCEPT OLGA IDZIK, ul. inż. pilota Wigury nr 21, 90-319 Łódź, posiadająca NIP: 6282142799,  REGON: 121474980.

 5. Sklep Internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem
  Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na
  Witrynie:
  1) imię i nazwisko,
  2) adres zamieszkania,
  3) adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
  4) adres poczty elektronicznej,
  5) numer telefonu,
  6) data urodzenia. 

 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów zamawianych w Sklepie Internetowym prowadzonym pod Witryną (podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 7. Ponadto, Państwa dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, o ile wyrażą Państwo na to osobną zgodę, o jakiej mowa w art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z późniejszymi zmianami) oraz w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.144.1204 z późniejszymi zmianami).

  W przypadku marketingu bezpośredniego podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  W przypadku marketingu dotyczącego osoby innej aniżeli Administrator, podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) wskazanego powyżej ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

  Podstawę przetwarzania Państwa danych może stanowić Państwa zgoda również w innych, aniżeli wskazany powyżej, przypadkach.”

 8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą firmy kurierskie, operatorzy płatności, dostawcy usług IT, serwisy aukcyjne, inne osoby współpracujące z Administratorem. W opisanych przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, ewentualnie do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży.

  W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych, Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy lub do złożenia sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, przy czym wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody, przy czym wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 10. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. 

 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 12. Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich w związku ze stosowanymi rozwiązaniami technicznymi. W przypadku wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych. 
 13. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje niemożność świadczenia na Państwa rzecz usług elektronicznych oraz zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży towarów zamawianych w Sklepie internetowym prowadzonym pod witryną, a w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych - niemożność świadczenia przez Administratora na Państwa rzecz usług marketingowych.
 14. Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych.

 15. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

 16. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep Internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

 17. Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: e-sklep@cocho.pl

 18. W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep Internetowy www.cocho.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 19. Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” („ciasteczka”), system „Google Analytics”.

 20. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 21. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 22. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 23. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 24. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarkiX